Vi støtter det lokale foreningsliv, kulturforeninger og lokalsporten

Vi prioriterer i høj grad vores sponsorater. Vi ser en stor værdi i de sponsorater, som vi er involveret i. Vi vil gerne bidrage til at det lokale foreningsliv,- sport,- og kultur forbliver. Så foreningerne har mulighed for at vokse, så de lokale i Viborg Kommune og andre fra omegn får gavn af det.

Nyt projekt

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os